Internetový obchod shop.mrava.sk zhromažďuje Vami poskytnuté osobné údaje za účelom skvalitnenia ponuky služieb a produktov. Ako predávajúci sa zaväzuje dodržiavať zákon č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Údaje budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú nijako zverejnené alebo poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s logistikou alebo platobným stykom, aj to len v rozsahu nevyhnutne nutnom.

Pretože si veľmi vážime Vašu dôveru, kladieme veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov a tieto dáta pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím.

Ako kupujúci dávate predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitia pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním podľa §20 odst. 3 citovaného zákona zaslaným na adresu MRAVA, s.r.o., IČO 36512231, Priečna 832, 059 14 Spišský Štiavnik. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická.

Produkt pridaný k obľúbeným
Produkt pridaný na porovnanie.

Tieto stránky využívajú cookies pre zaistenie funkčnosti a získanie štatistík návštevnosti. Viac informácií.